Select Page

Majiteľ Teniscentra v Tatranskej Lomnici Peter Simčák vyvracia sériu neprávd anonymného listu odoslaného tatranským poslancom a verejnosti.

 

Čo sa vlastne udialo?

Najskôr anonymný list podpísaný nečitateľnými podpismi vydávajúci sa „obyvateľov“ Tatranskej Lomnice adresoval poslancom mesta spŕšku klamstiev o Teniscentre pravdepodobne s úmyslom poškodiť.

Neskôr na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanec Alexander Gálfy prečítal anonymný list, kde žiadal cez takzvané „interpelácie“ radnicu o vysvetlenia tohto anonymu:

                      Tento list dostali tatranskí poslanci. Bol odoslaný z Kežmarku.

 

Na tom istom zasadnutí vystúpil majiteľ Teniscentra Peter Simčák, kde označil list za anonym s nepravdivými tvrdeniami.

Teniscentrum reagovalo spísaním listu radnici a doložením dokumentov vyvracajúcich klamstvá a manipulácie anonymu.

Medzitým Tatranský dvojtýždenník takto uverejnil vystúpenie Alexandra Gálfyho, ako čítal anonym poslancom, pričom vyjadrenie Petra Simčáka neuviedol.

Tatranský dvojtýždenník

Tým u mnohých čitateľov Tatrancov mohol Dvojtýždenník vzbudiť dojem, že klamstvá z anonymu môžu byť pravdivé.

Preto Peter Simčák napísal do Dvojtýždenníka nasledujúce vyjadrenie:

“Anonymy ma neodradia od tenisovej roboty”

Na rokovaní júnového zastupiteľstva poslanec Alexander Gálfy prečítal údajný „list od občanov“ ohľadne Teniscentra v Tatranskej Lomnici.

List obsahoval sériu vymyslených klamstiev a zavádzaní.

Úryvky z čítaného listu v minulom čísle zverejnil Tatranský dvojtýždenník bez mojej reakcie. Tým u časti Tatrancov mohol vyvolať dojem, že aha, niečo s Teniscentrom nebude v poriadku.

Pritom ani jediný fakt v liste nie je pravdivý.

1. Anonym spochybňoval súlad stavby Teniscentra s územným plánom. Teniscentrum je plne v súlade s územným plánom vo všetkých parametroch vrátane podlažnosti.

2. Anonym hovoril o chýbajúcich povoleniach pri kolaudácii. Teniscentrum bolo zákonne skolaudované s povestnou prísnosťou.

3. Anonym spochybňuje, či je stavba apartmánov a ich predaj tretím osobám v súlade s nájomnou zmluvou na pozemky areálu. Je s ňou úplne v súlade.

4. Anonym spochybňuje, či Teniscentrum disponuje dostatočným parkovaním. V areáli sa nachádza 48 nebytových priestorov – apartmánov. K nim je k dispozícii 42 parkovacích miest.
Parkovaciu kapacitu pritom naďalej zvyšujem. Nedávno som na ten účel odkúpil časť pozemku suseda Bartscha.

V novinách sa nedá vysvetliť všetko. Preto na adrese tenistatry.com/anonym nájdete podrobnosti s číslami a úryvkami zmlúv, aj samotný anonym.

Všetky dokumenty ukážem aj osobne každému, kto ma požiada.

5. Anonym označuje zmluvy mesta s Teniscentrom za nevýhodné a žiada návrat areálu mestu. Výsledky projektu Tenicentra ale podľa mňa ukazujú opak.

Vysoké Tatry sú v prvej desiatke klubov krajiny, skončili sme druhí v extralige. Naši hráči reprezentujú mesto i na Wimbledone, v rebríčkoch ATP a WTA, či Majstrovstvách Slovenska. Už 10 rokov v Tatrách do praxe dávame heslo „Zober loptu a nie drogy“.

Pritom kurty a budovy Teniscentra nikdy nepatrili mestu Vysoké Tatry, ale TJ Vysoké Tatry. Tá súhlasila s odovzdaním pozemkov mestu s podmienkou realizácie projektu Teniscentra.

Neprofesionalita, alebo zlý úmysel?

Som smutný z postupu poslanca Alexandra Gálfyho. Napriek tomu, že list pre nečitateľné podpisy, ku ktorým sa nik neprihlásil, bol jasný anonym, verejne ho čítal.

Až sa človek zamyslí, či nešlo z jeho strany o zámer pomôcť anonymu šíriť tieto lži.

Ako poslanec totiž vie čítať územný plán. O zmluvy s Teniscentrom sa v minulosti zaujímal. Preto vie, že aj jedno, aj druhé má Teniscentrum v poriadku.

Peter Simčák, majiteľ Teniscentra v Tatranskej Lomnici

 

Simčák je presvedčený o zlomyselnom anonyme. Ak ale niekto z Lomničanov spoznáva svoje podpisy, nech sa prosím prihlási.

 

Dodatok – Bod po bode

Tu ponúkam presnejšie vyvrátanie a vysvetlenie manipulácii anonymného listu, z ktorého na zasadanutí poslancov citoval Alexander Gálfy.

 

1. Súlad s územným plánom

Anomym hovorí o nesúlade s územným plánom, zastavanosti a podlažnosti Teniscentra s regulačným blokom L25.

Skutočnosť:

Stavby areálu Teniscentra sú v súlade s územným plánom mesta. Viď parametre pre regulačný blog L25.

Ak by aj teoreticky nebol v súlade s ÚPN, šlo by výlučne o pochybenie jeho zostavovateľov vyžadujúce okamžitú nápravu. Všetky stavby Teniscentra boli totiž skolaudované postupne do roku 2009.

Územný plán mesta bol prijatý v roku 2010. Nie je možné prijať územný plán, ktorý nerešpektuje skutkový vzťah ku dňu jeho schválenia.

Anonym zneužíva neznalosť laikov, ktorí prirodzene nemusia vedieť, že aj tenisový kurt je stavba a počíta sa do koeficientu zastavanosti. Tá sa v areáli od osemdesiatych rokov minulého storočia menila len mierne.

 

2. Parkovacie miesta

V objekte sa nachádza 48 nebytových priestorov, ktoré majú dnes využitie takzvaného apartmánu na ubytovanie. K nim je k dispozícii 42 parkovacích miest.

Tu chcem dodať, že parkovaciu kapacitu naďalej zvyšujem. Nedávno som na tento účel odkúpil časť pozemku od pána Bartscha, kde vyrastie približne 20 nových parkovacích miest. Pod tenisovou halou mám po prestavbe pripravené priestory pre podzemnú garáž o kapacite 10 miest.

 

3. Tretie osoby

Anonym spochybňuje, či je stavba apartmánov a ich predaj tretím osobám v súlade s nájomnou zmluvou na pozemky areálu Tenniscentra.

Po prečítaní zmluvy č. 54/2002 z 30.9. 2002 medzi mestom Vysoké Tatry a Petrom Simčákom – SIMI je zrejmé, že je plne v súlade.

Anonym sa tiež pýta, aký právny vzťah majú vlastníci kúpených apartmánov k mestskému pozemku. Odpoveď je žiadny.

List akoby jazykom dnes populárnych konšpiračných manipulácií naznačuje, že by tretí vlastníci k mestským pozemkom vzťah mali povinne mať. Avšak nie je na to žiadny právny dôvod.

Tu sa žiada dodať, že napriek tomu som mesto Vysoké Tatry viac krát žiadal o kúpu mestských pozemkov, po ktorom by som následne vysporiadal ich vlastníctvo s majiteľmi apartmánov, čo uznávam, má praktické výhody.

Viacero poslaneckých zborov rôznych volebných období moje žiadosti o kúpu pozemkov odmietlo. Od súčasného „Metského výboru“ mám prísľub vlastníctvo predajom vysporiadať podľa cien určených znalcom ako to uvádza zápisnica 23. z jeho rokovania z 8. augusta 2017.  

 

4. Kolaudácie

Anonym chce vedieť, kto dal za mesto súhlas na zápis týchto apartmánov na tretie osoby a ako je možné, že mesto kolaudovalo apartmány vlastníkom bez vzťahu k pozemku pod nimi.

Tu list znova manipulatívne naznačuje, že takéto súhlasy mali byť poskytnuté. Tu chcem dodať, že na súhlas mesta v týchto veciach nie je žiadny právny ani iný dôvod.

 

5. Nevýhodná zmluva?

Anonym sa pýta, ako chce primátor zriadiť prinavrátenie tohto bývalého mestského športového areálu obyvateľom po ukončení tejto nedobrej nájomnej zmluvy a ako chce riešiť rozdiel medzi cenou zazmluvneného nájmu a reálnou cenou.

Tu list znova manipulatívne naznačuje, že obyvateľom bol nevýhodne odňatý nejaký majetok na ich úkor v prospech iného.

Model postavenia Tensicentra, kedy prevádzka služieb reštaurácie a penziónu umožňuje financovanie činnosti mládežníckeho a vrcholového športu sa naopak ukázala ako úspešný projekt.

TK Vysoké Tatry v meste výsledkovo najúspešnejší športový klub, ktorý mesto Vysoké Tatry reprezentuje a poskytuje realizáciu jeho mládeži.

 

6. Nereálne ceny?

Mesto Poprad napríklad prenajíma tenisový areál vrátane budovy a šatní klubu za jedno euro. Vysoké Tatry nie.

Ceny sú platné podľa zmluvy určené mestským zastupiteľstvom a v súlade so Zásadami s nakladaním s mestským majetkom, pričom zmluva č. 126/2009 výšku nájmu zvyšuje. Zmluva mi navyše na pozemky dáva predkupné právo, čo je v kontexte uvedeného logické.

Treba tiež dodať, že mesto pozemky Teniscentra získalo vydržaním, pričom počas celej histórie na nich pôsobila TJ. (Na vydržanie by muselo pozemky užívať ako vlastný najmenej desať rokov)

Bolo len vecou neformálnej dohody tatranskej športovej komunity, že rozhodnutie o vydržaní nenapadla a mesto sa stalo majiteľom pozemkov.

Športová komunita rátala s tým, že mesto bude podporovať šport. Tieto doplnenia sú už možno príliš detailné, avšak zvýrazňujú nezmyselnosť anonymu. Samotné budovy a tenisové kurty areálu som kúpil od TJ Vysoké Tatry, nie od mesta Vysoké Tatry.

Objekt som pritom hneď zbúral, pričom nájomníkovi Matejovi Mišankovi som kúpil náhradné bývanie.

Potvrdzujú to prílohy mojej odpovede, a to žiadosť TJ Vysoké Tatry o zápis objektu z 11. januára 1995, oznámenie o pridelení súpisného čísla z 23. marca 1995 a žiadosť o zápis pozemku z 21. marca 1996.  

Simčák kúpil stavby od TJ. Nespravodlivá výhoda anonymov. Na očiernenie im stačí jedna A4, na vysvetlenie však vy potrebujete desiatky zmlúv a strán, ktoré sa navyše aj komplikovane vysvetľujú.

 

7. Podujatia pre mesto

Evidenciu o podujatiach, ktoré mesto využilo bezodplatne má k dispozícii mesto Vysoké Tatry. Môžem len povedať, že Teniscentrum je k dispozícii vždy.  

 

8. Všetky dokumenty k dispozícii občanom

Do pozornosti takisto dávam ďalšie dokumenty, ktoré ďalej zvýrazňujú absurdnosť tvrdení a naznačení anonymu a jeho zlý úmysel.

Kolaudačné rozhodnutia stavieb z 2. júna 2009 a 21. januára 2009.
Kúpno-predajná zmluva medzi TJ Vysoké Tatry a Petrom Simčákom – SIMI
Kúpna zmluva medzi mnou a mestom Vysoké Tatry z 18. mája 2001 a 6. júla 2001.
– Oznámenie z 20. júla 2009 o riešení otázky prístupovej cesty ako dôkazu aktivity zlepšiť situácia areálu a rovnako Stanovisko mesta Vysoké Tatry zo 4. novembra 2016, ktoré potvrdzuje rekonštrukcii cesty na moje náklady.

Všetky spomínané dokumenty a zmluvy si možno prísť osobne pozrieť do Teniscentra. Som k dispozícii k nim pridať aj všetyk slovné vysvetlenia.

Peter Simčák, majiteľ Teniscentra

 

Komentáre k článku